Tyran Hungocji do narodów upadłych Austro-Węgier

4 marca 2016 roku był wielkim dniem dla Narodu Hungotów. Tatarian, jeden z byłych obywateli Monarchii Austro-Węgierskiej wygłosił odezwę do wszystkich narodów upadłego państwa Habsburgów. W tekście odezwy przeczytać możemy o powodach upadku Austro-Węgier, wyrzutach w stronę rodziny cesarskiej i nielojalnych obywateli. Zdaniem Tyrana Hungocji właśnie to przyniosło taki skutek jak widzimy. Skutku tego nie […]